Campagna TIM – Maxi Led Sinagoga

Home / Spazi Pubblicitari Speciali / MAXI LED SINAGOGA / Campagna TIM – Maxi Led Sinagoga

La campagna di TIM con Marcel Jacobs sul Maxi Led di APA alla Sinagoga di Roma.